Úvodem

Les kolem Javoru je ve vlastnictví knížecího rodu Hohenzollernů už od roku 1872. Po tuto dobu pečuje rod Hohenzollernů o své lesy, chrání je a obhospodařuje odpovědně a v duchu trvalé udržitelnosti.

 

Se stavbou první lanovky na Javor v roce 1949 otevřel tento knížecí rod horský les kolem Javoru i pro ty, kdo hledají odpočinek, a nalákal tak do javorského regionu mnoho turistů.

 

Uspokojit všechny zájmové skupiny jako ochránce přírody, pěší turisty, cyklisty, jezdce na koních, ty, kdo rádi chodí na houby atd., a přitom současně získat jejich pochopení pro to, jak je les třeba využívat, stálo často nemalou námahu. Les je totiž nejen místem pro odpočinek, životní prostor a zábavu ve volném čase, dodává také tu nejekologičtější surovinu, palivo a stavební materiál: dřevo. Coby dorůstající surovina, vznikající bez přebytku kysličníku uhličitého, má dřevo v naší společnosti neopomenutelný význam a náš běžný život si bez něj nelze představit.

 

Na naší akci Den lesa 1. července 2017 Vám chceme představit les v celé jeho komplexnosti a objasnit Vám všechny funkce, které plní. Vysvětlíme Vám, jaká opatření provádíme, abychom chránili les i jeho obyvatele, jak můžete v lese odpočívat, aniž byste mu přitom škodili, a ukážeme Vám nejmodernější stroje pro těžbu dřeva, které kácí stromy bez poškození sousedních stromů a rostlin. Nabízíme Vám vyvážený program pro malé i velké návštěvníky lesa. Lesníci podnikatelské skupiny knížete Hohenzollerna – FORST budou v tento den k dispozici pro Vaše dotazy týkající se lesa a všeho kolem něj. Zveme Vás, abyste ozkusili les všemi smysly a srdečně vás vítáme na Dni lesa.

Jeho Výsost Karl Friedrich, kníže Hohenzollern


Spolek pro Bavorský les (Der Bayerische Wald-Verein) už od svého založení před více než 125 lety coby místní spolek významně ovlivňoval a podporoval vývoj regionu. Výstavba horských chat a rozhleden i značení turistických tras podporovaly cestovní ruch a přinesly tak do regionu finanční prostředky. Cena za kulturu, udělovaná již více než 40 let, se v kulturní oblasti těší nejvyššímu uznání, výstava „Zwiesler Buntspecht“ poutá pozornost i za hranicemi regionu. Podpora mládeže a mladých rodin je už po mnoho let dalším těžištěm spolku a mnohé akce, pořádané s tímto podtextem, se vždy dočkají vděčného přijetí.


Od založení spolku bylo důležitým prvkem v jeho činnosti zachování krajiny a s tím spojená ochrana přírody. Členové spolku vnesli v 70. letech minulého století do povědomí veřejnosti problém vymírání lesa, a to nakonec vedlo k přijetí zákonů, které mají velmi pozitivní vliv na naše lesy. U příležitosti různých Dnů lesa se v posledních letech usilovalo o představení mnoha aspektů a úloh našich lesů coby životního prostoru pro zvířata a rostliny, zásobníku vody a kyslíku a místa pro odpočinek.


Při Dnu lesa, který právě plánujeme, je centrem pozornosti ekonomický faktor lesa.  Přirozené omlazení lesů a ekonomický úspěch přitom nejsou v rozporu. Jako dodavatel surovin pro výrobu stavebního a nábytkového dřeva, papíru a energie, je náš les důležitější než kdy předtím. Důležitou funkcí lesa přitom zůstává možnost odpočinku pro lidi a role životního prostoru pro mnoho druhů zvířat a rostlin. Zvu Vás, abyste se k těmto tématům dozvěděli mnoho zajímavých podrobností spolu s knížecím rodem Hohenzollernů při našem Dni lesa 1. července.

Ministr Helmut Brunner

Prezident Spolku pro Bavorský les
Bavorský státní ministr pro Výživu, zemědělství a lesnictví